Door het maken van bewuste keuzes draagt Vandersterre haar steentje bij aan een duurzame en betere wereld. Op verschillende vlakken geven we invulling aan Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid.

Duurzame kaas

Met zorg voor mens, dier en milieu

Say cheese to the planet

Binnen Vandersterre streven we elke dag naar het beste evenwicht tussen de drie P's: Profit, People, en Planet. We zien het als onze taak om duurzaam te produceren, consumeren en het ondernemen te bevorderen. Met aandacht voor het hier en nu en toekomstige generaties.


Vandersterre The Cheese Family From Holland Copyright

Fijn werken

Een plek waar je je thuis voelt.

Klimaatneutraal landgoed

Onze doelen voor klimaatneutraal landgoed binnen 10 jaar: - Koeienmest omzetten in gas met een mestvergister - 100% energie opwekken d.m.v. zonnepanelen - Onnodige kilometers verminderen door een compactere werklocatie


Vandersterre The Cheese Family From Holland Copyright

Koeienwellness

Deze dames verdienen het beste

Sport, cultuur & maatschappij

Ook maatschappelijk zijn we betrokken en ondernemend. Zo ondersteunen we diverse lokale en regionale initiatieven op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Vooral activiteiten die de saamhorigheid stimuleren worden in dit digitale tijdperk door ons een warm hart toegedragen; bijvoorbeeld in de vorm van sponsoring.


Vandersterre The Cheese Family From Holland Copyright

Sponsoring

VV Prima Donna Kaas Huizen

Vandersterre