Onze visie op duurzaamheid

Bij Vandersterre zijn wij van mening dat een heldere visie en gefundeerd perspectief op duurzame ontwikkeling cruciaal is om een toekomstbestendig familiebedrijf te zijn en blijven. Wij hebben daarom als integraal onderdeel van onze strategie een duurzaamheidsvisie geformuleerd, welke richting geeft aan onze investeringen en prioriteiten zet voor de komende jaren. En welke onze bedrijfsvoering sturing geeft om actief op duurzame ontwikkeling in te zetten.

Onze visie op duurzaamheid centreert rond een doel – als stip aan de horizon en als focuspunt om de komende jaren naartoe te werken. Onze visie is dat Vandersterre in 2030 een klimaatneutraal bedrijf is. Om dit doel te bereiken streven we naar:

1 Verduurzaming van de productmix met meer aandacht voor milieuvriendelijke productcategorieën (bijvoorbeeld biologisch, Jersey en klimaatneutrale of -positieve producten).

2 Reductie van de milieu-impact van het gemiddelde product door optimalisatie van eigen processen en ketenbrede samenwerking met onze belangrijkste partners.

3 Compenseren van de onvermijdelijke uitstoot van onze bedrijfsvoering via offset- en inzet-projecten

Vier speerpunten voor duurzame ontwikkeling

Om dit doel te verwezenlijken, hebben wij vier speerpunten geformuleerd waarmee wij in onze organisatie, met onze producten en met onze partners aan de slag gaan om duurzame ontwikkeling te versnellen. Deze vier speerpunten zijn als volgt.

 

Klimaatverantwoord assortiment luxezuivel

 Wij willen onze klanten en de consument helpen op de route naar een duurzamere producten.

Wij besteden ook aandacht aan een betere recycleerbaarheid van onze verpakkingen, zodat de buitenkant van het product de waarden aan de binnenkant weerspiegelt.

Motiverende en gezonde werkomgeving

Wij zorgen goed voor onze mensen door hen een duurzame, motiverende, uitdagend en passende werkomgeving te bieden. Hierin bevorderen wij ook een gezonde levensstijl en geven wij handvaten aan onze werknemers om in hun werk- en privéleven duurzamere keuzes te maken.

Wij willen onszelf voortdurend verbeteren op het gebied van sociale duurzaamheid en daarom zetten wij ons in om het ook meetbaar te kunnen maken.

Klimaatneutraal Vandersterre

Wij willen duurzame ontwikkeling in onze processen sneller doorvoeren dan dat het nationale klimaatbeleid van ons eist. Dit vereist investeringen in het optimaliseren en veranderen van onze processen.

Wij dragen hierin ook ons steentje bij in de overgang naar minder vervuilende energiebronnen, waaronder gasloos werken. Energietransitie wordt ook ingezet voor onze transportmethoden, daar waar technologische vooruitgang ons de mogelijkheid geeft te verduurzamen.

Toekomstbestendige zuivelketen

Wij willen duurzame ontwikkelingen steunen daar waar die de grootste positieve impact kan hebben. Daarom werken we samen met onze belangrijkste leveranciers en partners om een duurzamere keten te realiseren – van koeienbek tot winkelrek.

Hierin zijn het toepassen van nieuwe manieren van landbouw (o.a. regeneratieve landbouw) onderdeel van de aanpak om emissies in de keten terug te dringen.

Ons MVO jaarverslag 2020-2022

Ben je benieuwd naar wat wij allemaal doen als maatschappelijk verantwoord bedrijf, lees dan hier ons nieuwe MVO jaarverslag.

Vandersterre